Year 9

Week 16
Shakespeare and Romeo and Juliet


..................................................................................................................................................

Communication Strategies

E                                                       C                                                       A
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sam­manhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpass­ning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.


Strategies to actively participate in a conversation:
 • initiate interaction
 • give confirmation/support/return a comment or opinion (ex. “I agree with you”, “that’s a good point, however...”)
 • ask questions
 • ask follow-up questions
 • formulate new areas to discuss
 • listen
 • end conversation
Phrases to use in a discussion

Personal Point of View

 • In my experience…
 • In my opinion…
 • Personally, I think…
 • I believe that…
 • What I mean is…

Agreeing with an opinion

 • Of course.
 • You're absolutely right.
 • Yes, I agree.
 • I think so too.
 • That's a good point.
 • I don't think so either.
 • I'd go along with that.
 • I agree with you entirely.
 • That's just what I was thinking


Disagreeing with an opinion
 • I don't agree with you. ➧  I'm not so sure about that
 • However… ➧  I'm afraid I have to disagree.
 • That's not entirely true. ➧  That's not the same thing at all.
 • I'm sorry to disagree with you, but…
 • Yes, but don't you think…


Tips:


Öva att använda fraserna här ovan genom att diskutera följande:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.